Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

in the playroom

Hush now baby, baby, dont you cry.
Mother's gonna make all your nightmares come true.
Mother's gonna put all her fears into you.
Mother's gonna keep you right here under her wing.

Mother (Waters)
jonathan hobin photography

Δεν υπάρχουν σχόλια: