Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2009

Some more of my favorite sheets

This is another image of my favorite bed sheet that was my first subject.

Δεν υπάρχουν σχόλια: